BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Felvétel az óvodába / Óvodába lépés feltételei

Óvodába lépés feltételei

Néhány fontos tudnivaló az óvodába lépéskor

 

Az óvoda igen fontos szerepet tölt be a gyermekek életében. A köznevelési intézmény ugyanis amellett, hogy a szülő igényei szerinti napközbeni ellátást biztosítja a gyermekek számára, gondoskodik még az erkölcsi, az értelmi, az érzelmi és testi fejlődésükről is. A gyermekek személyiség fejlődésének folyamatában, az óvoda rendkívül fontos szerepet tölt be, hiszen az intézményben folyamatos nevelő-oktató munka zajlik.

Hány éves kortól is kerülhet be egy gyermek az óvodába?

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodába járás

2014. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény.

NKt. 8. § (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” A kötelező óvodába járás 2014. szeptember 01-től hatályos. Lehetséges  felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.

NKt. 8. § „A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

51. §
(1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

52. §
(1) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia,
b) az óvoda vezetője
ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről.

 

Milyen következményekkel jár az, ha a gyermek nem jár óvodába, a szülő egyéni döntése alapján?

Amennyiben a gyermek nem kapott felmentést az óvodavezetőtől, és a szülő ennek ellenére sem gondoskodik a gyermeke óvodában való bejárásáról, úgy a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyző fog a nevelési intézménybe való bejárás teljesítéséről rendelkezni. Az óvoda, amely kötelezően biztosítja a gyermek óvodai felvételét, illetve a gyermek számára kijelölt óvoda, az önkormányzat jegyzőjétől kapott nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét azt illetően, hogy a gyermek óvodába való beíratása elmaradt.

Amennyiben a gyermek az óvodavezető engedélye nélkül marad távol a nevelési intézménytől, valamint az adott óvodai nevelési évben az óvodai foglalkozásokon nem vesz részt a gyermek, úgy a szülő 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A pénzbírsággal kapcsolatos büntetést a jegyző határozatba is foglalja, hiszen ilyen esetben a jegyző a hatóság szerepét tölti be.

Mikor, hol és hogyan zajlik a gyermek óvodába való beíratása?

Az óvodai beíratás minden évben, ugyanabban az időszakban zajlik le. Ez azt jelenti, hogy minden év április 20 és május 20-a között meg kell történnie a beíratásnak. Azt, hogy pontosan melyik napon történhet meg ebben az időszakban a beíratás, azt az adott intézmény teszi közzé a szülők számára. Ugyancsak az óvoda fenntartója határozza meg azt is, hogy miképpen zajlik a beíratás rendje. Minderről az óvoda, a beíratás időpontját megelőzően 30 nappal korábban közzé is teszi a szükséges információkat a nevelési intézmény honlapján, vagy ennek hiányában a településen megszokott módszerek szerinti formában.

A gyermekek óvodában való felvétele történhet átvétellel, vagy óvodai jelentkezés útján is. Az óvodai nevelés teljes ideje alatt kérelmezheti a szülő a gyermeke óvodába való felvételét, vagy átíratását egy másik óvodába.

Mit jelent a kötelező felvételt biztosító óvoda és a kijelölt óvoda fogalma?

Általánosságban elmondható, hogy a gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell átvenni, vagy felvenni, amely a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye alapján körzetileg illetékes. A szülő munkahelye is mérvadó lehet, a körzeti óvoda meghatározása során. Arról, hogy a gyermek felvehető-e az intézménybe, minden esetben az óvodavezető dönt. Abban az esetben, ha az óvodába jelentkező gyermekek száma eléri a meghatározott maximumot, úgy az óvodavezető, abban az esetben, ha több óvodát tart fenn az óvoda fenntartója, bizottságot szervezhet, ahol megszülethet a gyermek felvételére szóló javaslat.

Abban az esetben, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy mindenképpen joga van arra, hogy olyan intézménybe járjon, amely különleges bánásmód keretén belül biztosítja számára a konduktív pedagógiai, gyógypedagógiai, illetve pedagógiai ellátást. Ezért, eme gyermekek esetében az óvoda kiválasztását az illetékes szakértői bizottság véleményét figyelembe véve szükséges elvégeznie a szülőnek. A szülő akár kötelezhető is arra, hogy elvégeztesse a gyermeken a szakértői vizsgálatot, hiszen a járási kormányhivatal elsődleges szempontja az, hogy a gyermek érdekei érvényesülhessenek, tehát a gyermek abba az intézménybe járhasson, amely a megfelelő nevelést és oktatást tudja biztosítani a sajátos nevelési igényű gyermek számára.

A szülőt hivatalos, határozati formában is értesíti az óvoda arról, hogy a gyermek felvételt nyert-e az óvodába. A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül, a szülő felülbírálati kérelemmel élhet az óvoda irányába.

A másodfokú döntést minden esetben az óvoda fenntartója hozza meg, amelyet már csak a bíróságon lehet megtámadni jogszabálysértésre való hivatkozással, a döntés meghozását követő 30 napon belül.

Érdekelhet

A 2020/2021. Nevelési évre történő óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet ...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás